פיקוח בניה

בין אם אתם בונים בית פרטי, משרד, עסק או כל פרויקט אחר, לפיקוח המקצועי העוקב באופן שוטף אחר מהלכי הבניה חשיבות מכרעת.

בניה, על כל היבטיה דורשת תיאום ועבודה רחבה בין מגוון רחב מאוד של אנשי מקצוע וקבלני משנה ולכן, יהא זה נכון לשכור את שירותיו של מפקח בניה.

פיקוח בניה – בעצם, למה הכוונה?

  • בראש ובראשונה תפקידו של פקח הבניה הינו לבצע ביקורים סדירים באתר הבניה ולהבטיח את תקינות העבודה והחומרים, להבטיח עמידה בלוחות הזמנים כפי שסוכמו ובתקציב שנקבע מראש. במילים אחרות: מפקח הבניה מלווה את תהליך הבניה משלב קבלת היתרי הבניה ועד לקבלת המפתח.
  • מפקח בניה מיומן ומקצועי ידאג שהעבודות תתבצענה באופן שלם ומושלם על פי התקנים, שייעשה שימוש בחומרים איכותיים על פי הנדרש ובכפוף לתנאים שנחתמו בחוזה העבודה וסוכמו בתכניות ובמפרטים.
  • אתם חייבים לצידכם מפקח בניה שיהיה העיניים שלכם בשטח הבניה וידאג שתקבלו בסופו של תהליך נכס מוגמר לשביעות רצונכם המלאה.
  • פיקוח בניה על ידי אנשי מקצוע מבטיח את קיומם של כל ההיבטים הרלוונטיים בבניה: יסודות המבנה,איטום , אינסטלציה, בידוד, תקרות,ביוב,תקינות החומרים ושימוש נכון בכמויות החומרים הנדרשים.
  • תפקידו של מפקח הבניה הוא בין היתר, לדווח לכם הלקוחות על התקדמות הבניה באופן שוטף, במידת הצורך, יעביר המפקח לקבלן הביצוע דו"ח ליקויים וידאג לתיקונים – עם סיום התיקונים, יעביר המפקח דו"ח מפורט ללקוח.
  • מפקח הבניה משמש הלכה למעשה איש קשר מקצועי אשר מהווה את צינור התקשורת עם הקבלן.

כעת, לאחר שפירטנו מהו פיקוח בניה, נדגיש כי לא פעם, נוכחו הלקוחות שעלות שכירת מפקח מקצועי ואמין חוסך בעלויות באופן משמעותי לעומת בניה ללא פיקוח, אכן, המחיר אותו עלול לשלם הלקוח על העדר פיקוח גבוה יותר מעלות עבודתו של המפקח.

הפחיתו את החששות שלכם למינימום:

שכרו את שירותיו של מפקח בניה: הוא  יתאם את עבודתם של כל הגורמים המעורבים בפרויקט שלכם ,ייוודא כי הבניה מבוצעת כראוי בהתאם לסיכומים ולתכניות שנעשו מראש, ימנע ליקויים בבניה או לפחות יאפשר לאתר אותם בזמן אמת ולתקנם, במילים אחרות: הוא ייפקח על בניית הנכס שלכם במסירות.

כי זה חוסך לכם כסף רב, עוגמת נפש ותסכול